Участници

Арх. Димитър Ахрянов

главен архитект, община Пловдив