Участници

Димитър Дилчев

изпълнителен директор, Център за градска мобилност

Димитър Дилчев е магистър по математика от Софийския университет. Развива се в областта на информационните технологии. Кмет на район „Студентски“ от ПП ГЕРБ три мандата в периода 2007-2019 г. През 2019 г. е назначен за изп. директор на Центъра за градска мобилност.