Участници

Силвия Чакърова

Place.Make

Силвия има бакалавърска и магистърска степени по урбанизъм от Университета по архитектура, строителство и геодезия, София. В момента е докторант към катедра „Градоустройство“ на УАСГ и разглежда темата за пешеходството в големите градове и възможностите за неговата подкрепа чрез средствата на градското планиране и проектиране. Избира тази тема, защото обича да пешеходства и да изучава и открива градовете като пешеходец. През 2014 г. печели стипендия по програма „AUSMIP+“ и заминава за Австралия, където една година работи върху дисертацията си в Университета на Мелбърн и изследва практиките и политиките за пешеходство в града. Допълнителни специализации има в Ирландия (Университетски колеж Дъблин) и Австрия (Технически университет, Виена).