Участници

Андрей Рунчев

директор на ОП Транспорт, Община Бургас

Андрей Рунчев има над 10 години опит в сферата на мобилността, транспорта и сигурността. Управлява всички дейности свързани със зоните за паркиране, контрол на транспорта и паркирането, интелигентни системи, градско видеонаблюдение, мобилност и споделени велосипеди и транспорт.