Участници

Васил Маджирски

доктор урбанист, зам. председател на Съюза на урбанистите в България

Завършва специалността "Урбанизъм" в УАСГ през 2009 г., а през 2022 г. защитава дисертация върху тема свързана с интермодалните транспортни възли и взаимодействието им с градското публично пространство. Професионалният му опит в полето на градското планиране обхваща публичната, частната и гражданската сфера. Към момента работи като експерт по устойчива мобилност в Национален център за териториално развитие.