Участници

Дамиен Филип

съветник, Европейски експертен център за ПЧП, Европейска инвестиционна банка