Участници

Цветан Колев

Сдружение за градски политики

Цветан е транспортен инженер. Завършва двуезичната програма на УАСГ и Техническия университет във Виена през 2016 г. Във Виена изучава инфраструктурно планиране и мениджмънт, а за дипломна работа се насочва към градските теми, и по-конкретно велосипедното движение. От 2014 г. е активен в темата за градското движение в София. Работи в общинско предприятие Софияплан между април 2018 г. и декември 2021 г. Фокусът на неговата работа са мобилността и транспортното планиране. LinkedIn