Участници

Виктор Чаушев

съветник на министъра на транспорта и съобщенията

Виктор Чаушев е завършил СУ „Св. Климент Охридски“. Експерт в областта на обществения транспорт. Автор на редица предложения, становища и доклади по проблеми в тази сфера. Професионалната му реализация е свързана с разработването на проекти по европейските оперативни програми и в изготвянето на комплексни анализи за оптимизация на обществения транспорт в общините. От 2015 г. е експерт към постоянната комисия по транспорт в Столичния общински съвет. Участник в работната група за актуализиране на компонент „Транспортна свързаност“ от Плана за възстановяване и устойчивост. Понастоящем – съветник на министъра на транспорта и съобщенията – г-н Николай Събев.