Участници

Арх.Виктор Бузев

главен архитект на Община Варна

Той е роден във Варна през 1973 година. Завършил е архитектура в УАСГ в София. Преди да стане Главен архитект на Варна Виктор Бузев е заемал длъжност в Бяла, Аврен, Балчик, Аспарухово.